Frederik Magle designer orgel til ny kirke

Frederik Magle er blevet ansat som orgelfaglig rådgiver af Himmelev kirkes Menighedsråd til at udarbejde dispositionen og den klanglige opbygning af et 3-manalers orgel til den planlagte Trekroner kirke nær Roskilde. Denne blog vil jævligt blive opdateret med nyheder om projektet. Artikel om kirken: http://www.faod.dk/Nyheder/Trekroner-får-egen-kirke