Reviews of Frederik Magle's Music & Concerts (English/Danish)

Status
Not open for further replies.

Frederik Magle

Administrator
Staff member
ADMINISTRATOR
Regulator
review30012001_thumb.jpg


uddrag:

...Herefter fremførtes efter musikernes eget ønske et stykke musik uden for programmet: "Rejse i tid" af den danske komponist, Frederik Magle - et stykke som absolut ikke var uinteressant. Sandt at sige var der tale om et yderst spændende værk, der i toner beskrev en slags scener eller musikalske billeder.

Man kunne frygte at ekstranummerets placering midt inde i koncertens anden halvdel kunne udgøre et brud i programmet, men tråden fra Bloch blev faktisk ført fint videre med hensyn til brugen af skarpe dissonanser, komplicerede rytmer og dramatiske overgange og motivformationer.

Stykkets form fuldendtes flot til sidst med begyndelsestemaets dissonansfarvede, men dog genkendelige tilbagevenden samt af musikkens meget effektfulde afskedssalut, som Znaider og Gortler forstod at formidle skarpt og præcist.

-Mette Rothschild, Berlingske Tidende 30-01-2001

(EDIT: hele anmeldelsen kan læses her)

---

English translation:

excerpt:

...It was a very exciting piece that described a kind of scenes or musical images.

...The shape of the piece was excellently completed with the return of the dissonant, but recognicable, main theme and the very effective final salute, which Znaider and Gortler performed sharply and precise.

-Mette Rothschild, Berlingske Tidende, January 30, 2001
 

Frederik Magle

Administrator
Staff member
ADMINISTRATOR
Regulator
Royal Composer, November 7, 2000

review07112000_thumb.jpg


K.E.Watzs anmeldelse af cd'en "Lys på din vej" i Lolland-Falsters Folketidende 7. november 2000

uddrag:

..."Lys på din vej!", der er en magtfuld komposition for orgel og messingkvintet, er bygget over et prægnant og meget iørefaldende tema, der varieres karakterfuldt. Musikken er et godt eksempel på Frederik Magles tematiske kreativitet og demonstrer endvidere hans sans for at skrive for messingblæsere. På Radiohusets orgel ledsages han af blæsere fra Livgarden, og selv spiller han orgelstemmen med sin velkendte dynamik og virtuositet.

...Der er vrinsk i orgelet, når unge Magle sidder på bænken, og der er en vis forfriskende uforfærdethed over hans klangfarverige spil. Det giver han et andet, helt forrygende eksempel på i sin indspiling af orgelimprovisationen "Klodernes Dans", der bevæger sig rastløst mellem tonearterne og swinger saligt.

---

English translation:

Review of the CD "Light on your path" in Lolland-Falsters Folketidene, november 7. 2000.

excerpt:

..."Light on your path!" is a powerful composition for organ and brass ensemble. It's based on a concise and very catchy theme, which is variated in a caracteristic way. The music is a fine example of Frederik Magle's thematic creativity and also demonstrates his ability to write for brass instruments.

...He plays the organ part himself with his well-known dynamic style and virtuosity.

(by K.E.Watz)
 

Frederik Magle

Administrator
Staff member
ADMINISTRATOR
Regulator
Magle and The Light, June 20, 1996

review20061996_thumb.jpg


Anmeldelse af Frederik Magles Symfoni for orgel nr.2 "Let there be light", spillet af komponisten den 18 juni 1996 i Odense Koncerthus.

uddrag:

...Det var et fuldbragt værk, et forløst værk, gennemkomponeret, stramt, stort og mægtigt og med et forløb, der overraskede.

Frederik Magle ligner ikke nogle af de andre nutids-komponister, jeg kender.
Faktisk finder jeg, at han ligger milevidt fra dem. Man mærker at han er sig selv, og at der er noget musik, som maser sig på og vil ud, endda med stor kraft.

Frederik Magle skriver ikke musik for musikkens skyld, for det er ikke en opvisning i forskellige kompositionsteknikker og holdninger. Han vil udtrykke noget, fortælle en historie, og han bruger sin teknik til at bygge stemninger og virkninger op med.

Orgelsymfoniens titel er Og der blev lys, hentet fra biblens skabelsesberetning. Når man - eller jeg - tænker den titel igennem, så forestiller jeg mig et kaudervælsk mørke, uhyggeligt rugende, diffust, og lyset der kommer strømmende i al sin smukke og harmoniske vælde. Men sådan var Frederik Magles mørke ikke, det var velordnet og ikke spor diffust til trods for de mørke klange. Med lyset kom derimod mangfoldigheden, det chokerende uregerlige - altså noget nær det omvendte af, hvad jeg havde tænkt mig.

Men selvfølgelig har Frederik Magle ret. I det øjeblik lyset kommer, bliver vi først klar over, at al verdens mangfoldighed er uberegnelig og farlig. Først i det øjeblik det bliver lyst, opdager man, at den stol, som i mørket var behagelig og varm, står på afgrundens rand. det var i hvert fald sådan, jeg opfattede lysskaberen Frederik Magles fortælling.

Det var meget dygtigt gjort, fængslende fra først til sidst og gennemstrømmet af en hamrende, pågående og agressiv skabelsesrytme.

-Svend Erik Sørensen, Fyens Stiftidende 20-06-1996

---

English Translation:

Review of Frederik Magle's Symphony No.2 for organ "Let there be light" performed by the composer on june 18, 1996 in Odense Concert Hall

excerpt:

...It was a complete and redeemed work. Through-composed, tight, big and mighty and with a surprising course. Frederik magle does not resemble any other contemporary composer I know of. Actually I think he is miles apart from them. You feel that he is unique and that his music wants to come out with great force.

Frederik Magle does not write music for the sake of music. It is not a display of different composition techniques and attitudes. Instead he wants to express something, tell a story, and he uses his technique to build atmosphere and make an impact.

The title of the organ symphony "Let there be light" is taken from biblical genesis. If you - or rather I - think about that title, I imagine a impassable darkness with an eerie and diffuse atmosphere. And then comes the light streaming in all its harmonic grandeur. But Frederik Magle's darkness was not like that, it was organized and not diffuse at all, in spite of the dark tones. On the contrary, with the light came the diversity, the chocking and the unruly - almost the opposite of what I had thought.

But of course Frederik Magle is right. We only become aware that life is multifarious and unpredictable and dangerous when the light arises. Only in the light do we realise that the chair, which we in the darkness thought comfortable and warm, is standing on the edge of an abyss. At least this is how I interpret the tale of Frederik Magle, the Light-maker.

It was skilfully done, riveting from the beginning to the end and pervaded by a pounding, intense and agressive rythm of creation.

-Svend Erik Sørensen, Fyens Stiftidende, June 20, 1996
 
Status
Not open for further replies.
Top